Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 26 2011

szorty
03:47
Play fullscreen
Simplicity próbuje (wg. mnie dosyć skutecznie) udowodnić widzowi, że czasem to właśnie najprostsze rozwiązania okazują się być najlepszymi. :-) Film wyreżyserował Brandon Lee.

February 23 2011

szorty
03:59
Play fullscreen

Diez Minutos (Ten Minutes) to najczęściej nagradzany hiszpański film krótkometrażowy. Jego autorem i reżyserem jest Alberto Ruiz Rojo, powstał w 2004 roku. Zdecydowanie eden z moich ulubionych "szortów", a także jeden z tych, które rozbudziły moje zainteresowanie krótkimi produkcjami. Niezwykle ciekawe studium zachowań szeroko propagowanych w różnego rodzaju biurach obsługi klienta! Jak zwykle: watch 'till the end :-)

February 22 2011

szorty
06:16
Play fullscreen

Signs, dzieło Patricka Hughesa to trwające nieco ponad 12 minut genialne studium komunikacji. Film pokazuje ludzi, którzy nawiązali kontakt w stosunkowo nietypowy sposób. Kładzie on znaczny nacisk na pozytywną rolę ograniczeń kanału komunikacyjnego. Całość bardzo ale to bardzo pozytywna, warto obejrzeć szczególnie po filmiku z poprzedniego posta :-)

EDIT: zwróćcie uwagę na soundtrack, jest cudowny! <3

szorty
05:49
Play fullscreen
The Messenger, cudowne dzieło grupy ludzi publikującej na YouTube z konta "minuteshorts". Muszę przyznać, że rzadko widuję lepsze krótkometrażówki niż ta choć oglądam ich wiele. Po kilkukrotnym obejrzeniu po prostu nie moge się pozbierać... Wrażliwszym emocjonalnie osobom radzę przygotować się psychicznie przed naciśnięciem PLAY! Zadziwiające jak bardzo można poruszyć człowieka jedną minutą ruchomego obrazu...

February 21 2011

szorty
19:46
Play fullscreen
Reżyser to Dirk Beliën, film produkcji belgijskiej z 2001 roku. Telefon komórkowy mimo wszystko wpływa na nasze relacje interpersonalne bardzo agresywnie... jak zwykle warto oglądać do końca.
szorty
04:13
Play fullscreen
Skhizein to film francuskiego reżysera Jérémy Clapin z 2008 roku. Trwa nieco ponad 13 minut, wykonany został techniką animacji. Przedstawia dosyć smutną historię człowieka, który został zmuszony do życia dosłownie obok siebie. Niestety, nikt nie chce mu pomóc... sugeruję oglądać do samego końca!
szorty
04:05
  To jest pierwszy, de facto testowy wpis na moim nowym (miliardowym! damn it...) blogu. Jeśli moja nieograniczona leniwość i prokrastynacja pozwoli to będe realizować tutaj swój zamiar recenzowania filmów krótkometrażowych. Projekt powstał całkowicie spontanicznie :-) For those who don't understand Polish - don't worry! You can still enjoy wide variety of interesting short movies, the only thing you lose are my comments.  
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl